ועל העבודה

התבוננות בחינוך
התבוננות בפרשה
התבוננות השבוע
התייחסות למצבים
ועל העבודה
מועדי השנה
נושאים שונים

שתי גישות בעבודה

17/10/2023

תשרי תשפ''ד

א. בהיכלי התורה מקובלות שני אופני גישה לעבודת הימים הנוראים…

ראש ישיבת טשערנוביל, הגאון ר’ יונה רכניצר זצוק”ל

17/10/2023

“בדרך כלל אומרים בכאלו מקרים: ‘דודי ירד ללקוט שושנים’, אבל…

“נושא בעול עם חברו ומעמידו לכף זכות”

17/10/2023

שבועות תשפ''ג

המשנה במסכת אבות בפרק קנייני תורה מונה בתור שניים מתוך…

מסירות נפש אישית

17/10/2023

חנוכה תשפ''ג

העבודה על מסירות נפש נמצאת ביסודם של ימי החנוכה. אבל…

שבעת ימים של ישיבה בסוכה הם ימי עליה

17/10/2023

סוכות תשפ''ב

  הלויים נצטוו להרים מן המעשר שלהם עוד מעשר. בהרימכם…

עבודת השם לפי מרשם

17/10/2023

חנוכה תשפ''ג

  ה’מסילת ישרים’ מלמד אותנו שבעבודת השם לא אמורים להביט…

הסוגיא החשובה ביותר

17/10/2023

קיץ תשפ''ג

אין לו בעייה ללמוד. את הלימוד הוא דווקא אוהב, ומסתבר…

טוען עוד..