התבוננות בפרשה

התבוננות בחינוך
התבוננות בפרשה
התבוננות השבוע
התייחסות למצבים
ועל העבודה
מועדי השנה
נושאים שונים

פרשת וישב – בירור

07/12/2023

כ"ה כסליו תשפ"ד

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען: אחר שכתב לך…

פרשת וישלח – שכחה

30/11/2023

י"ח כסליו תשפ"ד

ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר: שכח…

פרשת ויצא – הכרה עצמית

23/11/2023

י' כסליו תשפ"ד

ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי…

פרשת תולדות – עייפות

16/11/2023

ג' כסליו תשפ"ד

ויזד יעקב נזיד ויבוא עשו מן השדה והוא עיף: רש"י:…

פרשת חיי שרה – הכנה

10/11/2023

כ"ה חשוון תשפ"ד

השדה נתתי לך: הרי הוא כמי שנתתיה לך. נתתי כסף…

פרשת וירא – השקפה

02/11/2023

פרשת וירא

וישקיפו על פני סדום: כל השקפה שבמקרא לרעה (רש"י בראשית…

פרשת לך לך – ארץ ישראל

27/10/2023

יב חשון תשפ''ד

אל הארץ אשר אראך: לא גלה לו הארץ מיד, כדי…

פרשת נח – אינדיבידואליות בעבודת ד'

19/10/2023

ד חשוון תשפד

אלה תולדות נח נח איש צדיק: ללמדך שעיקר תולדותיהם של…

פרשת שופטים – מידת השנאה

15/10/2023

ערב שבת פרשת שופטים תשפ''ג

פרשת שופטים – מדת השנאה וכי יהיה איש שנא לרעהו…

פרשת נצבים-וילך – בחירה

15/10/2023

ערב שבת פרשת נצבים תשפ''ג

פרשת נצבים-וילך – בחירה ובחרת בחיים: אני מורה לכם שתבחרו…

פרשת כי תבוא – מצוות ווידוי

15/10/2023

ערב שבת פרשת כי תבוא תשפ''ג

פרשת כי תבוא – מצוות ווידוי  ואמרת לפני ד' אלקיך:…

פרשת כי תצא – כוח התאווה

15/10/2023

ערב שבת פרשת כי תצא תשפ''ג

פרשת כי תצא – כוח התאווה בן סורר: סר מן…

פרשת ראה – מידת הרצון

15/10/2023

ערב שבת פרשת ראה תשפ''ג

פרשת ראה – מדת הרצון לא תאמץ: יש לך אדם…

פרשת עקב – מצוות קלות

15/10/2023

ערב שבת פרשת עקב תשפ''ג

פרשת עקב – מצוות קלות והיה עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם…

פרשת ואתחנן – אהבת ה'

15/10/2023

ערב שבת פרשת ואתחנן תשפ''ג

פרשת ואתחנן – אהבת ה' ואהבת את ה' אלקיך: עשה…

טוען עוד..