תקנון ותנאי שימוש באתר מי הדעת

השימוש בשירותי אתר האינטרנט של “מי הדעת” (או ‘החברה’) על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה

  • “האתר” – אתר האינטרנט של קול הלשון שכתובתו https://meihadaas.com/
  • “התקנון” – תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.
  • “רישום” – הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

שימוש באתר

1. כל הזכויות בתכנים הקיימים באתר קול הלשון שמורות ל-“מי הדעת״, לפי כל דיני תורתנו הקד’ וחוקי מדינת ישראל.

2. אין להשתמש בתכנים הקיימים באתר אלא לשימוש פרטי, לימודי או מחקרי ובשום אופן שלא למטרות רווח או למטרת מסחריות כלשהן.

3. במקרה של הדפסת עותקים מהמידע (הן ישירות או לאחר הורדה) לצורך שימוש אישי או לימודי, נדרש לציין על הדפסה “כל הזכויות שמורות למי הדעת “.

4. אין להפיץ, לשכפל, לשדר או לשחזר את התכנים האמורים לעיל בכל דרך או צורה שהיא ללא אישור מפורש ורשמי, הכולל חתימה בכתב, ממערכת קול הלשון בע”מ.

5. חל איסור מוחלט להפיץ או “להעלות” או לאחסן תכנים (הן ישירות או לאחר הורדה) מאתר מי הדעת, באתר אחר כלשהו, ובכל מערכת אחרת, או במערכת טלפונית אחרת, ובכל אמצעי שיתוף מדיה.

6. שימוש באתר ו/או במערכות האחרות של מי הדעת מהווה הסכמה והתחייבות לכל האמור לעיל.

לבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו דרך” צור קשר” באתר, או בדואר אלקטרוני Yl@meihadaas.com

7. רישום לאתר הוא לשימוש אישי של הלקוח הרשום. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

8. באחריות הלקוח שפרטי ההרשמה נכונים ובאחריות הלקוח לעדכן באתר, כל שינוי שחל בפרטיו, כפי שפורטו בהרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו.

9. האתר אינו מקבל על עצמו כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר בעיקר על ידי גורמים חיצוניים.

10. האתר הוקם ע”י מי הדעת בהשקעה רבה וכל מה שמופיע וקיים באתר ותכניו, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי לרבות מוניטין וכל זכות דומה אחרת בין אם רשומים ובין אם לאו – הינם קניינו הרוחני של חברת קול הלשון. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של “מי הדעת”. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת מראש ובכתב ע”י “מי הדעת”.

11. תנאי שימוש והעלאת קבצים למי הדעת

עליך לקרוא בעיון את ההסכם הזה ולוודא שהבנת אותו. אם ההסכם אינו מובן לך, או שאינך רוצה לאשר חלק כלשהו ממנו, אינך רשאי להשתמש בשירות.

קול הלשון כפלטפורמה להפצת תורה, מאפשר להעלות תכנים תורניים הכוללים, סרטונים, קבצי אודיו וטקסטים כתובים על ידי גורמים פרטיים, לתועלת הציבור.

כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל ישראל בלא להזיק ולהינזק חלילה, מחויבים המשתמשים במי הדעת לעמוד בתנאים הבאים. בתפילה שנזכה לקדש שם שמים ולא תצא תקלה מתחת ידינו.

א. כל העלאה ושליחה של תוכן לאתר צריכה להיות מותאמת לכללים ולאופי האתר

ב. אין ל״מי הדעת״ כל אחריות לשמירת התוכן או כל נזק שייגרם חלילה לבעליו

ג. לפני כל העלאה או שליחה יש לבחון היטב שאין בתוכן פגיעה מוסרית, הלכתית, או חוקית בגורם כלשהו. האחריות על התוכן שעולה היא על המעלה אותו בלבד

ד. יש להיזהר במיוחד מפגיעה בפרטיות או זכויות יוצרים, כולל כשמשתמשים ברצועות קול, או תמונות בתוך סרטונים וכדומה

ה. אמיתות התוכן והדיוק במסרים המופיעים בו הם על אחריות המפרסם בלבד

ו. ל״מי הדעת״ שמורה הזכות בכל עת להסיר כל תוכן שיימצא לנכון בלא שיידרש לתת הסברים או צידוקים לכך

ז. במידה וקיבלתם התראה מהאתר על שימוש לא הוגן, אין להעלות תכנים נוספים בשום אופן עד לקבלת אישור מחדש

ח. גם אם לא קיבלת כל התרעה או ההערה לאורך זמן, אין בכך הוכחה או וויתור מצד ״מי הדעת״

ט. כל שאלה או בירור שיידרשו, ייפסקו על ידי בית הדין שייבחר על ידי ״מי הדעת״

תשומת ליבך למסמך “מדיניות פרטיות ומידע” של אתר מי הדעת שמצורפת לאתר האינטרנט של “מי הדעת” ותקנון החנות דנן הינו בנוסף אליו ולא מחליף אותו.