דף הבית > Observation > %D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%92

04/07/2024

כ"ח סיון תשפ"ד

אתגרי הטכנולוגיה ג’

הרב ברוך סטפנסקי

מהי תקשורת נכונה?

מעלתו המרכזית של האדם היא בכך שהוא ‘מדבר’, והיא המציבה אותו מעל כל הברואים. יכולתו להתקשר ולהשתייך עם זולתו זהו מיסודות האנושות כולה, ולולא אפשרות זו, העולם אינו יכול להתקיים, וכפי שמצינו בדור הפלגה שבלבל הבורא את שפתם, ללא כל יכולת לתקשר.

מלבד העובדה שהתקשורת בין בני אדם מאפשרת את קיום העולם והתנהלותו, היא אף מניעה ודוחפת את האדם להשתנות ולשפר מעשיו. שכן הקשר לעיתים מכיל ביקורת או דרישה מסוימת המפעילה את האדם ומשנה אותו, ובכדי להיות מעורה עם הבריות, על האדם להתגמש ולעדן את אורחותיו בהתאם לסביבתו בתחומים רבים ומגוונים, ובאם לא ינהג בהתאם, הוא יחווה באופן מידי את ההשלכות שבדבר, מבחינה אישית חברתית וסביבתית.

תקשורת נכונה בנויה הן על דיבור והן על הקשבה, המדבר חפץ להביע תוכן מסוים בדיבורו, ועל השומע להאזין הן לדיבור והן לתוכן העומד מאחורי אותם דברים, רק כך ניתן לשמוע מה באמת נאמר, שמא יש כאן קריאת מצוקה או אולי ביקורת, או דווקא מחמאה, וכדומה.

עומק הקשר עם הזולת נבנה על ידי שיח, שלעיתים מורכב מחיכוכים וויכוחים, ודווקא על ידי הבעת דעה שונה או שמיעתה, והצורך להגיע לעמק השווה או להשתנות בעקבות אותם דיבורים, אנו מתפתחים וגדלים.

ואכן, מהחסרונות הגדולים והבולטים ביותר שיש בתקשורת הטכנולוגית בימנו, הוא איבוד מעלת התקשורת, שכן כל אופן ההתקשרות הטכנולוגית בין בני אדם כיום, אינה כזאת שמחייבת ומאתגרת, אלא ברצותו ממשיך את ההתקשרות, וברצותו מנתקה ברגע אחד, תקשורת וירטואלית שכזו מאפשרת לאדם להפסיק חברות וקשר עם כל מי שאינו זהה ומתיישר עם דעותיו. וזו אפוא אינה תקשורת.

והגם שבמבט שטחי נדמה לנו שכבני תורה הדבר אינו נוגע אלינו כל כך, כאשר נעמיק בדבר נבחין בממד נוסף, הנוגע דווקא אלינו, אף יותר מכל העולם כולו, ועלינו לתת את הדעת על כך.

ידוע בשמו של ר’ ירוחם ממיר שהיה אומר, כי בחו”ל היה ניתן לזהות יהודי ברכבת בכך שהוא מדבר עם היושב לצידו, וביאור הדבר הוא שיהודי אינו חי לעצמו, אלא מתעניין בחיי חבירו, וכדברי הגר”י מוולאזין בשם אביו (בהקדמה לנפש החיים), “שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות”.

מלבד המעלה הבסיסית שבתקשורת נכונה, אצל יהודי התקשורת היא גם כלי להועיל, ועל כן מלבד החיסרון שיש בחוסר תקשורת נכונה בימנו, הרי שבכך נהפכים אנו חיים לעצמנו, לא להועיל לאחריני חלילה.

כיום עדים אנו לכך שהתקשורת הנכונה בין בני אדם פוחתת, לדוגמה כשנתבונן בעת נסיעה בתחבורה ציבורית נבחין כי כל אחד שקוע בעצמו, חי את חייו האישיים בלבד, ואף ירא פן ייגש מאן דהוא ויטרוד את שלוותו.

יתירה מכך, גם צריכת הידיעות החדשותיות השכם והערב, פוגעות ביכולת התקשורת שלנו, שכן אין בכוחנו להעמיק ולהקשיב נכון לידיעה ולעומד מאחוריה, בין אם היא ידיעה שמחה, ובין אם חלילה בהפך רח”ל, אנו מתעניינים רק בידיעה כידיעה, ולא בסיפור ובבני האדם העומדים מאחור, כמו המשפחה השכולה, הבית שמתמודד, התוכניות שנגנזו וכו’, וכך יכולת ההקשבה שלנו הולכת ונפגמת.

מעתה אפוא, לא נוכל לומר כי נקיים אנו מביקורת, עומק החיסרון חלחל אף לחיינו אנו, ועל כן שומה עלינו לתת את הדעת, ולהבחין בין תקשורת נכונה ומועילה לבין כזאת שרק מקלקלת ומזיקה.