דף הבית > מוסר > שער ביטחון

שער ביטחון

טעות גדולה נשתרשה בין הבריות בנושא הבטחון בה’. נדמה לנו שבטחון הוא יעד נכסף, מדרגה מסויימת שאדם המגיע עדיה, יזכה לקבל את כל מה שהוא בטוח שיקבל. אולם רבינו בחיי בתחילת שער הבטחון מלמדנו שבטחון אינו מדרגה בפני עצמה, אלא הרקע לכל עבודת ה’ – 

‘אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת עבודת האלקים, ראיתי להביא אחריו מה שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד האלקים ית’. 

כדי להבין מדוע מידת הבטחון נצרכת לעבודת ה’ נקדים לבאר מעט מהו ‘בטחון’.

מבואר ב’חובות הלבבות’ שבטחון הוא מנוחה, אך כמובן שאין כוונתו למנוחה של בטלה, מנוחה של אי עשייה. משמעותה של מנוחת הנפש היא כמשמעותה של ‘הנחה’ במלאכות שבת. אדם מתחייב על טלטול חפץ רק אם הוא עקר אותו ממקום אחד והניח אותו במקום אחר. הרי שמנוחה היא הגעה של דבר אל מקומו. נחיתה במקום המתאים וראוי לו כבני ישראל שהגיעו לאחר כיבוש הארץ אל המנוחה ואל הנחלה. 

מנוחה הגוף היא משענת. היא קרקע יציבה מתחת רגלינו. ומנוחת הנפש היא כשיש לנפש מקום יציב ומוכן לעבודה. היא אינה הולכת בטל, היא אינה יושבת באפס מעשה, אולם יש לה בעבודתה בסיס איתן, מקום יציב לעמוד עליו בעבודתה.

14/04/2021

ב' אייר תשפ''א

טעות גדולה נשתרשה בין הבריות בנושא הבטחון בה’. נדמה לנו…

21/04/2021

ט אייר תשפ''ג

כל אדם מחפש בטחון, כל אדם מחפש יציבות בחייו. והנטייה…

29/04/2021

קיץ תשפ''א

אנשים מאוד אוהבים את הדיון בשאלה אם אפשר לבטוח על…

13/05/2021

קיץ תשפ"א

אם אני אומר את זה אנשים אומרים: אתה לא מבין,…

20/05/2021

קיץ תשפ''א

המידע הזה על אלכימיה לא היה זמין בזמן ר’ ירוחם….

27/05/2021

קיץ תשפ''א

כדי להבין את החילוק הזה עלינו לדעת מרכיב חשוב מאוד…

03/06/2021

קיץ תשפ''א

סיבה ומסובב זה מהלך חזק מאוד שבן אדם בטבעו סומך…

14/10/2023

קיץ תשפ''א

הבעיה שלנו שאנחנו חיים בצורה כזו שבורא עולם הוא לא…

14/10/2023

קיץ תשפ''א

לכאורה הכוונה של בעל חובות הלבבות היא כך. לעולם, הנקודה…

14/10/2023

קיץ תשפ''א

אדם מטבעו כשיש לו כסף מרגיש קשור אליו, קשה לו…

14/10/2023

חורף תשפ''ב

מנוחת הנפש היא שהנפש נוחתת, נחה, בתוך האדם בצורה נכונה….

14/10/2023

חורף תשפ''ב

לא שהסיבה לא עושה כלום, רק גזירת האלקים. אלא שהסיבה…

14/10/2023

חורף תשפ''ב

הבטחון חודר עמוק עמוק בתוך הלב של הבוטח. יותר עמוק…

14/10/2023

חורף תשפ''ב

זה תנאי שאינו מחוייב כדי לבטוח, לכן עכשיו רבינו אינו…

14/10/2023

חורף תשפ''ב

אלו שתי דברים שהם באמונה שהקב”ה מרחם על בריותיו ללא…