דף הבית > מוסר > הקדמת הרוקח

הקדמת הרוקח

הרוקח הוא אחד מגדולי הראשונים, יותר מכך ר”א בן הגר”א כתב בספר רב פעלים שהרמב”ן למד קבלה אצל הרוקח על דרך נס, אם כן הרוקח הוא רבו של הרמב”ן בקבלה. דברי הרוקח הם תמציתיים מאוד אך יסודיים ביותר, נוכחתי בכך כשהצעתי לפני המשגיח ולפני הגר”י דיוויד מדבריו כאן בהקדמה, ופעמים שהם ממש היו נסערים מתוקף הדברים.

מטרת לימוד זה להחיות בנו את הגישה שניתן ללמוד ספר בצורה שמתבוננים היטב במה שנאמר, מרחיבים את הנאמר, ולפתע פוגשים שיש כאן תוכן עצום ונורא בכמה מילים. אינני אומר שהפירוש המוצע בדבר הרוקח הוא בוודאי הנכון, זה איננו הנושא בלימודנו, הנושא הוא שעלינו להשתית בתוכנו את הענין שיש להתבונן בדברי הראשונים כראוי. אנו מורגלים בדברים הידועים, בציטוטים מסוימים של הרבינו יונה או של החובות הלבבות, דברים מוכרים, ובשל כך שהם ידועים כבר הם אינם מעוררים את האדם, בלימודם האדם איננו עומד מול אתגר, מול צורך לפענח את כוונת הדברים. כאן בלימוד הקדמת הרוקח אנו פוגשים את האתגר שבהבנת הדברים וכך אנו מתבוננים בהם. דברי הרוקח כאן אינם ברורים ומובנים, וננסה להעמיק בהם ולפרשם. זהו דבר חדש שיתכן ולא עשינו בחיינו וכדאי להתנסות בו.

נתחיל בלימוד דבריו: “נתתי אל לבי הבלי עולם הזה שהם שווא ושקר, והעולם הזה עולם עובר וימי אדם מעטים והפועלים עצלים, מרוב צרות וצוקות נחסרו לבות האדם כי בגוים אין תורה”. 

יש לקרוא היטב את דברי הרוקח, הוא אומר מספר דברים. הוא אומר כי המציאות של העולם יש בה הבל שהוא שווא ושקר. מהו השווא ושקר שיש בעולם? לכאורה המילה שקר איננה המילה הנכונה לדבר בה על העולם. כשמדברים על דיבורים של בן אדם ניתן לומר שהוא מדבר שקר, אך מה פירוש הדבר שהבלי העולם הם שקר? הבלי העולם הם מציאות רעה או מפתה, אך מדוע הם שווא ושקר? שקר משמעותו שהשאלה היא אם הם אמת או לא, והדבר איננו מתאים להיאמר על הבלי העולם.

נבאר את הדברים מתוך דוגמא מסוימת. בהיותי בישיבת שטרסבורג של הרב אליהו אביטבול, הייתי נוכח בקבלת שני תלמידים שהגיעו לישיבה עם שער ארוך האסוף לקוקו גדול, הם אמרו שסיימו עם התרבות המערבית, וסיפרו שהיו נוכחים בהקרנת סרט על מסך גדול, והכירו בשקר שיש בכך, לכן הם זרקו אבנים על המסך, כשהם זרקו את האבן כל המרקע עליו מוקרן הסרט נמוג, והסרט התפוגג. כך הם הראו לציבור שם שכל מציאות זאת היא שווא ושקר, אין לה יסוד, היא איננה מציאות כלל. זאת היא מציאות דמיונית אך היא מנהיגה את העולם, אין שם שום אמת ומציאות בפנים, כשאבן אחת פוגעת בה היא נעלמת. זה הפירוש שהבלי העולם הם שווא ושקר.

דוגמא נוספת, בזמן מסוים הוזקקתי להגיע לשכונת תלפיות שהיא מרכז קניות ענק לצורך קניה מסוימת. התבוננתי בכך שכל מקום זה מושתת על היצר לחדש דברים שלא צריכים, מה היה קורה אילו יצר זה היה בטל מן העולם. אנשים צריכים בכל שנה רהיטים חדשים, רכב חדש. אם יצר זה היה מתבטל הרי שהכלכלה העולמית הייתה קורסת, קריסה עצומה, קשה בהרבה מקריסת מגדלי התאומים. כל כלכלת העולם הייתה מתפוגגת לכלום, אפס. זה פירוש דברי הרוקח הבלי העולם הם שווא ושקר, אין להם אחיזה באמת הם הכל שווא ושקר, בתוך המציאות של העולם יש מרכיבים שאין להם שום יסוד. 

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

אנו מתחילים בלימוד ספרו של הרוקח, הרוקח הוא אחד מגדולי…

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

“אדר הכל אהבת ה’”. אדר הכל היינו היופי של הכל,…

10/10/2023

יש להקשיב עם התבוננות, קשב הבינה, כשאני עושה זאת אנשים…

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

דבר אחד ברור, ליראת שמים של עצבים אין חן. וממילא…

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

ידוע הסברו של ר’ חיים שמואלביץ  שהאדם איננו אוהב את…

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

כיום ישנם אנשים שאינם חיים בצורה זאת, הם לא פונים…

10/10/2023

קיץ תשפ''ג

אשר על כן יש לפרש את דברי הרוקח באופן אחר,…