חינוך

“לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אע”פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה” (פסחים נ:) 

חז”ל מלמדים אותנו כי הדרך להתחנך ולצמוח היא מתוך עבודה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה.  

כשנאזין היטב לדברי חז”ל נבחין, כי לא ההרגל בעשיית המצווה, מביא להשגת ה’לשמה’. כי אם ה’עסק’ בתורה ומצוות שלא לשמה, הוא זה שמביא את האדם להשגת ה’לשמה’ , וכלשונם, “לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה”, מקיום ההרגל בלבד לא נשיג עבודה לשמה, בכדי לגדול ולהתחנך אנו צריכים שתורה ומצוות יהיו ה’עסק’ שלנו. (נפש החיים פרקים פרק ג)

כאשר אנו מתחנכים ומתרגלים בעבודה, – ‘שלא לשמה’, אנו פוסעים ומתקדמים בצעדים נכונים המקרבים אותנו לקראת היעד של תורה ומצוות – ‘לשמה’.

עסק פירושו, עריכת משא ומתן תמידי, וחיפוש אחר שינוי והתקדמות, ההתעסקות עם התוכן גם כאשר היא נעשית שלא לשמה, נותנת לנו טעם והרגש בשינוי תמידי ובהתקדמות שלנו בעבודת ד’.