דף הבית > ספרים > פרק חלק

פרק חלק

filter-book-children

22/10/2023

דבי רבי ישמעאל תנא: קל וחומר מכלי זכוכית, מה כלי…

22/10/2023

ואמר רבי אלעזר: גדולה דעה, שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר…

22/10/2023

משנתנו באה ללמד של’כל ישראל’ כלומר: ל’כלל ישראל’, יש שורש…

26/10/2023

אדם הנמצא בסכנה צריך קודם כל לנסות לשנות מקום, לעבור…

26/10/2023

ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם…

29/10/2023

ו' טבת תש"פ

תני אבימי בריה דרבי אבהו: ימות המשיח לישראל שבעת אלפים…

29/10/2023

כ"א תמוז תשפ"א

מיתיבי: ואולך אתכם קוממיות. רבי מאיר אומר: מאתים אמה, כשתי…

טען עוד שיעורים