דף הבית > ספרים > נפש החיים

נפש החיים

העבודה המוסרית משתנה מאדם לאדם ומזמן לזמן. ההבנה המקובלת גורסת שהשינוי מבטא את השינויים בין בני האדם ובין התקופות השונות. ונראה לנו שהתורה עצמה היא קבועה וקיימת, ואילו דרכי העבודה המוסרית, שמתקנת את האדם על פי התורה, משתנות על פי מצבו ותכונתו של כל אחד ואחד. 

על אף שזו הסתכלות נכונה בדרך כלל, אך בלימוד ספרים כגון ‘נפש החיים’ מתחדש שגם בתורה עצמה קיימים רבדים רבים ושונים. הלומד בספרים אלו נכנס לתוך עולם ‘רב קומות’, שבו מתגלה לו בסוגיות התורה עומק ועומק לפנים מעומק, ונחשפים לפניו מכמנים הגנוזים בתורה ובמצוותיה. מתוכם הוא משיג שהתורה היא דבר חי, ושהדרישות שהיא מעמידה בפני האדם משתנות כל העת לפי דעתו והשגתו של הלומד. 

כדי לגלות את העובדה שספרים כגון אלו מדברים על רבדים רבים בתורה, אנו חייבים ללמוד אותם בדרך לימוד מיוחדת. על הלומד להתרגל להתייחס אל כל תיבה ותיבה שבהם בכובד ראש ראוי, כי הלא בתוך הדברים הנגלים קיים תמיד עוד רובד נסתר, גבוה ופנימי יותר. כך הזהיר ולימד המשגיח זצ”ל תמיד: אין בלימודים אילו מליצות. ואף הגר”י דייוויד אמר לי כמה פעמים: ככל שהאדם יודע יותר, כך יש בכוחו לקרוא ולהבין שכל העמקות בדברי התורה כלולה במילים הפשוטות והנגלות. 

לימוד ספר כזה משנה את האדם, ולא רק מקדם ומשפר אותו. כי בעת לימודו פוגש האדם את העומק הטמון בספר, וכשהוא קולט את הדברים בצורה נכונה ומתוך יגיעה, הוא מגלה גם עומק בתוך נפשו, בפנימיות לבו. האדם עצמו נהיה על ידי זה אדם גדול, אדם רב קומות. הוא בונה בתוך נפשו בית ועלייה על גביו, ובזה הוא נעשה מבני עלייה המועטים. ב אם נתבונן נראה שתכונת החיים עצמם היא כזו. כל דבר חי מתאפיין בשני רבדים, פנימיות וחיצוניות. יש לו מערכת גשמית הנראית בחוץ ומושגת בחוש, ומערכת רוחנית שמתאימה למערכת החיצונית והיא מחייה אותו מבפנים. משום כך הלימוד בספרים אלו יכול להיקרא לימוד חי, כי הוא בונה עולם פנימי רוחני אצל האדם. על ידי לימוד כזה האדם יכול להתחבר אל הספר, ו’לחיות אותו’ במשך שנים, מתוך התחדשות תמידית בסוגיות ועניינים הנראים ידועים זה מכבר

מתוך ההקדמה לנפש החיים

חיפוש לפי -

12/10/2023

ג' אייר תשפ"א

שיעור ראשון  – תחילת הספר עד סוף פרק ב’.

16/10/2023

י' אייר תשפ"א

מפרק ב’ הגה”ה שניה עד פרק ד’ סוף הגה”ה ראשונה

נמסרו לאחרונה

16/11/2023

ד כסליו תשפ''ד