דף הבית > ספרים > חומש רש״י

חומש רש״י

עבודה גדולה וייחודית יש בלימוד פירוש רש"י על החומש, כל דבריו ברוח הקודש, בפירושו הוא הופך את התורה למציאות, על ידי החשיבה המציאותית נוכל להגיע לעומקים ורבדים נוספים, אברהם אבינו היה מציאות גמורה, אבל במושגים שונים ואחרים לגמרי ממה שיש לנו.

דרך לימוד פירושו אינה על דרך 'מהלך' אחיד לכל הפרשה, ואפילו לא על פסוק שלם, שכן 'מציאות' עומדת כל אחת בפני עצמה, כל דיבור ופירוש של רש"י עומד לעצמו.

בכל דיבור של רש"י יש עומק עצום אך הדרך ללמוד את דבריו אינה על דרך 'עומק' אלא על דרך המציאות וממנה ניתן להגיע במשך הזמן לעומק ופנימיות.

אנחנו רגילים ללמוד את פירוש רש"י יחד עם קריאת שמו"ת, אנו עוברים על דבריו ברפרוף בפרט אותם פירושים המוכרים לנו זה מכבר, זאת מחמת תפיסתינו השגויה שכביכול רש"י בא לתת לנו פירוש 'מילולי' לדברי התורה, גישה זו בטעות יסודה, כשנתבונן היטב בדבריו נראה כי גם בפירושים שהכרנו והיו נראים לנו פשוטים ושטחיים, טמון עומק הבנתי עצום, עד שניתן להשקיע כל שבוע בפירושו על פסוק אחד בלבד