ספרים

לימוד ספרים הוא עבורנו מסירת התורה, כאשר אנו ניגשים ללימוד ספר עלינו להפנים כי לא בכדי נמצאים הדברים תחת כרך אחד, לבעל המחבר היה מהלך ברור מתחילה ועד סוף ולכן כרכם יחד, ועל כן עלינו לתת לכך משקל רב ולנסות ולהבין מהו המהלך והמסר אותו רצה בעל המחבר להביע בספרו. 

לשם כך קודם נבא להביע את הרעיונות והמהלכים האישיים שלנו, עלינו להקשיב תחילה לדברי המחבר, מתחילתם ועד סופם.

גישה זו דורשת מאיתנו כובד ראש ושימת לב באלו מילים בחר בעל המחבר להשתמש, ולדייקם היטב. 

עלינו לגשת מתוך תפיסה שדברי הספר אינם צריכים סיוע ממקומות אחרים, ולסמוך על שיקול דעת המחבר שהביא את מה שנצרך עבורנו להבנת הדברים.