מכון התבוננות

מכון ‘התבוננות’ הוקם כחלק מבית המוסר – מי הדעת, ומביא בכנפיו בשורה נפלאה לקהל יראי ד’,  על שורותיו נמנים מספר אברכים בני עלייה, מתלמידי הרב לויכטר, אשר שומעים את שיעוריו מזה שנים, ושמו להם מטרה לשמר ולהפיץ  את דבריו הנוקבים הפוריים והמעשיים. 

עם השנים הצטברו אלפי הקלטות של שיעורים במגוון רחב של נושאים, ובמקביל רבו הפניות מאנשים המעוניינים לקבל את שיעורי הרב לויכטר בכתב, בשל כך אנו רואים חשיבות רבה לשכתב ולערוך אותם בצורה ברורה לתועלת הציבור הרחב.  

כתיבת השיעורים נותנת אפשרות לכל מבקש ה’ באשר הוא לגשת ולמצוא לו דרך עבודה במגוון נושאים, ספרי עבודה ומוסר, עבודת המידות, חינוך, וכדו’.

מכון התבוננות מוציא מידי שבוע ‘התבוננות’ שבועית העוסקת בענייני פרשת השבוע  ובנושאי מוסר וחינוך, מתפרסמת באתר ואף נשלחת בתפוצה רחבה לאלפים רבים. 

בנוסף אנו עוסקים בהוצאת קונטרסי ‘התבוננות’ שנערכים מתוך סדרות של שיעורי הרב לויכטר אשר נמסרו במשך שנים על נושאים שונים, כדוגמת ‘חינוך’, ‘מנוחת הנפש’ ו’שבת’.

בנוסף על כתיבת השיעורים, אנו משקיעים מאמצים מרובים ועובדים בימים אלו על הוצאת ספרים נוספים מתוך שיעורים על: 

דעת תבונות. 

שיעורים בפרק חלק. 

נפש החיים -מהדורה חדשה. 

מאמר דרך אמונה (אלטער מקעלם). 

וכמו כן המכון אחראי על הוצאתם של כלל ספרי הרב לויכטר, על נפש החיים, אור ישראל, עבודת התשובה, תפלה, התבוננות בחינוך, הגדה של פסח, ספרים אשר כבר התקבלו בקרב בעלי מחשבה ומבקשי היראה בנפש חפצה ושמחה ונמכרו באלפי עותקים.