עדכונים:

השיעורים התחדשו כרגיל בס"ד

|

עדכונים:

השיעורים התחדשו כרגיל בס"ד

עברית

חמישי

נפש החיים

שעה – 19:45

מיקום – בבית המוסר, ובזום

סיסמא – 123456

Meeting ID: 933 3993 5685

רביעי

ועד שבועי

שעה – 20:30

בבית המוסר, ובזום

סיסמא – 123456

Meeting ID: 933 3993 5685