בית מדרש למחנכים

יחודיותו של בית מדרש זה בכך שמקדישים זמן ללימוד הסוגיות של חינוך מתוך דברי רבותינו בעלי המוסר זצוק”ל הנוגעות בקדשי ישראל במנוחת הנפש, בכובד ראש, על מנת לייקר את גודל האחריות שיש על מגידי השיעורים בחינוך הדורות ובהעמדת כלל ישראל. 

בית מדרש זה הוקם מתוך צורך המציאות והתייעצות עם גדולי ישראל ראשי הישיבה הגאון הגדול ר’ דוד כהן שליט”א והגאון ר’ ברוך סולובייצ’יק שליט”א.

בבית מדרש זה מתאספים יחד רבנים מישיבות מובחרות מכל רחבי הארץ, אור ישראל, תורת זאב, חברון, שיח יצחק, נתיב דעת (קפלן), נתיבות החכמה (וולפסון), אור אלחנן, יקירי ירושלים, בית שמעיה, דעת אהרן (קפל”ח), ועוד..

בית מדרש זה מהווה כיום אבן שואבת למחנכים ורבנים.

אנו מלאים בתפילה שנוכל לעמוד בצורך להרחיב ולדייק את התועלת. (ישי”ק, ישי”ג, רמי”ם, משגיחים, ונוני”ם)