עדכונים:

חזרנו לשגרה

|

השיעורים מתקיימים כסדרם

עדכונים:

כוחות הנפש נפגשים עם חיי תורה

שיעורי הרב לויכטר

השיעור השבועי

כ' סיון תשפ"ד

|

06:47

האתגר לבטא ולמצוא ייחודיות באדם שעושה את מה שכולם עושים…

התבוננות

פרשת חוקת – נפש האדם קצרה מהכיל דאגות המחר

“ויסעו מהר ההר דרך

אתגרי הטכנולוגיה ד’

מה שנצרך לעומת מה

קבל את ההתבוננות השבועית למייל

המשגיח הרב ראובן לויכטר שליט''א

שיעורי הרב לויכטר מאתגרי מחשבה ויחודיים, בשילוב כוחות נפשו המתפרצים, פותחים עולם של של הכרה וקירבה לבורא עולם.  מוסר כלימוד יצירתי, בכך שהתורה נוגעת בכל חלקי החיים, בנקודות האמת, ובעומק כוחות הנפש.

נדרשת עצירה שתאפשר לנו להתבונן, היאך התורה משפיעה עלינו, היאך אנו מקבלים ומשתנים שינוי מהותי ואמיתי על ידי לימוד התורה, ולשם כך הוקם בית המוסר מי הדעת.

בית המוסר מי הדעת ממוקם בשכונת רמות בירושלים ובו מתקיימים השיעורים, בית המדרש למחנכים, וכולל מי הדעת.  

בית המוסר הוקם לעילוי נשמת הגאון הצדיק רבי יוסף טולידאנו זצוק”ל ולעילוי נשמת העלמה יונית שמעוני ז”ל אשר נקטפה בטרם עת.  יהי זכרם ברוך.

בית המדרש למחנכים

במסגרת כולל אחה”צ המיועדת למגידי שיעורים בישיבות גדולות, מעיינים ומלטשים את דברי רבותינו בעלי המוסר זצוק”ל,  ייחודיותו של  נער אותו נצטווינו לחנך היא בכך שהוא נתון בגיל משתנה, נער מלשון ננער, נער תמיד מחפש אחר השלמת נפשו, וזהו איפה הזמן המתאים ביותר לחינוך. 

כולל מי הדעת

כי נער ישראל ואהבהו ביאר הסבא מקלם, שאהבת הקב”ה את ישראל היא משום שישראל בתנועת חיפוש ושינוי, כל העת, וזו היא תנועת ‘נער’, ומשום שנער ישראל לכך הקב”ה אהבם. כולל מי הדעת מהותו חינוך, איך להעמיד חינוך בבית, ואיך אדם מחנך את עצמו, חינוך עצמי, ובכך אנו זוכים למעלת ישראל שהיא מעלה הנערות, שבזכותה הבורא עולם אוהבם. 

הספרים הכי נמכרים

15 ש''ח ההפניה להורדה תתבצע מייד לאחר התשלום

15 ש''ח ההפניה להורדה תתבצע מייד לאחר התשלום

10 ש''ח ההפניה להורדה תתבצע מייד לאחר התשלום

15 ש''ח - ההפניה להורדה תתבצע מייד לאחר התשלום